diyaliz merkezi dializ merkezi renin dializ
diyaliz hastanesi okmeydanı diyaliz
 
SORUMLU HEKİM
Nermin KARA
UZMAN HEKİM/MESUL MÜDÜR
Abdülkadir DEMİR
BAŞHEMŞİRE
Hülya HAYRİ