diyaliz merkezi dializ merkezi renin dializ
diyaliz hastanesi okmeydanı diyaliz
 

Böbrek Yetmezliği İle Yaşamak

 
  Dializ hastası olmak hayatınız da bir dönüm noktasıdır. 30 yıl öncesinde bu tedaviler yapılma-dığı için yaşam mümkün olmuyordu. Modern tıp sizin daha uzun süre ve ürün vererek yaşa-manızı olası kılar. Hastalar olarak hepimiz yolun her zaman kolay olmadığını biliyoruz. Dializ artık sizin ve aileni-zin hayatının bir parçasıdır. Onun sizi yönetmesine izin vermeyin. Amaç sizin yaşam kaliteni-zin arttığı bir yaşamdan zevk almanızdır. İstediğiniz şeyleri istediğiniz şekilde yapma gibi öz-gürlüklerinizin bir kısmını yitireceksiniz fakat kazançlarınızda var: tanıştığınız diğer hastalarla arkadaşlıklar, yeni değerlerin ve deneyimlerin değerini bilmek ve siz isterseniz diğerlerine yar-dım ederek doyum almak güzel şeylerdir.